Αίτηση δημιουργίας λογαριασμού Prouve

  • Στοιχεία υποψήφιου συνεργάτη
  • Τα δεδομένα σας
  • διεύθυνση
  • Δηλώσεις
Χώρα
Αριθμός Σπόνσορα
Αριθμός παραπομπής

Στοιχεία υποψήφιου συνεργάτη

Όνομα*
Επώνυμο*
Διεύθυνση E-mail *
Επαναλάβετε το email*
Τηλέφωνο

Ημερομηνία γέννησης
Tαυτότητα

Νομική μορφή

Φυσικό πρόσωπο
Εταιρεία / εταιρική σχέση / επιχειρηματίας / νομική οντότητα

Απόρρητο*

Στοιχεία διεύθυνσης

Χώρα
Ταχυδρομικός κώδικας
Πόλη
Oδός
Αριθμός κατοικίας / διαμερίσματος


Διεύθυνση αλληλογραφίας (εκτός της διεύθυνσης κατοικίας)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ


* Δηλώνω ότι πριν την υποβολή της παρούσας Αίτησης διάβασα τους Όρους Συνεργασίας και το Σχέδιο Καριέρας,  τα οποία αποδέχομαι πλήρως και δεσμεύομαι να τα τηρήσω.

Δέχομαι να λαμβάνω εμπορικές πληροφορίες (δηλ. Πληροφορίες για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών της μάρκας Prouvé, της εταιρείας Prouvé και του δικτύου συνεργατών) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στον αριθμό τηλεφώνου που έδωσα.

Συμφωνώ να λαμβάνω ηλεκτρονικά μηνύματα στο Εισερχόμενων Μηνυμάτων που είναι διαθέσιμο μέσω του Λογαριασμού Εταίρου μετά την είσοδό σας στο www.cy.prouve.com

* Δηλώνω ότι έχω συναινέσει εθελοντικά στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων με τη μορφή: όνομα και επίθετο, αριθμός ταυτότητας η διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός συνεργατών, ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού, για τους ακόλουθους σκοπούς: την εκτέλεση διατάξεις της συμφωνίας αρχών για τη συνεργασία και το σχέδιο καριέρας, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων οργάνωση του δικτύου, να διατηρούν επαφή με τους εταίρους, την εφαρμογή των προγραμμάτων (εμπιστοσύνης, κίνητρα), την παραγγελία των προϊόντων, την τιμολόγηση, την τεκμηρίωση των επιχειρηματικών συναλλαγών, τον υπολογισμό πόντων, εκπτώσεις ή Αμοιβών και τεκμηρίωσης, καθώς και για σκοπούς ενδείξεις, η προθεσμία παραγραφής για απαιτήσεις και για τις περιόδους που υποδεικνύονται στην πράξη της 29ης Σεπτεμβρίου 1994. αντιπροσωπεύοντας (δηλαδή:. Εφημερίδα των Νόμων του 2016. pos 1047), καθώς επίσης και τις περιόδους διατήρησης αποτελούν αρχειακό υλικό ή δεν αποτελούν, με όρους που περιγράφονται λεπτομερώς στις διατάξεις ch σημείο 6 των αρχών συνεργασίας. Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι JCE (CY) LTD με έδρα τη διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 6α Έγκωμη-Κύπρος, εγγραφεί στο Μητρώο Φ.Π.Α προτιθέμενου εμπορευόμενου από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Email: cy@prouve.global Τηλ: 22353301 Web page: cy.prouve.com , gr.prouve.com Αριθμός Εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α 10383801G Οι αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι: (1) άλλους εταίρους, (2) πρόσωπα που επιτρέπεται από το νόμο, (3) οι πιθανοί εταίροι prouve, (4) ο δικαιοδόχος prouve, (5) φορείς (εταιρείες courier) υποστηρίζει prouve, (6) η εταιρεία διοργάνωσης κατάρτιση, συνεδριάσεις, εκδηλώσεις για Συνεργάτες, (7) εταιρείες κατάρτισης που συνεργάζονται με prouve, (8) εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε prouve. υποβολή δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά είναι απαραίτητο να αρχίσει συνεργασία με prouve. Η έλλειψη συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ισοδυναμεί με έλλειψη συναίνεσης στη δημιουργία του Λογαριασμού εταίρου και τη σύναψη της συμφωνίας. Με το παρόν συμφωνείτε με τη δημοσίευση των στοιχείων μου με τη μορφή: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός συνεργατών, ημερομηνία δημιουργίας λογαριασμούς, βάση δεδομένων Συνεργάτες prouve διαθέσιμο για άλλους εταίρους, μετά τη σύνδεση στο Λογαριασμό Συνεργάτη (έλλειψη συναίνεσης είναι ισοδύναμο με εκείνο της βάσης δεδομένων Συνεργάτες θα είναι ορατό μόνο τον αριθμό εταιρου μου).

Prouvé για τη δημοσίευση της εικόνας, του ονόματος, του αριθμού συνεργάτη στην ιστοσελίδα Prouvé και επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Prouvé στο facebook, youtube, Instagram.


Η δημιουργία Λογαριασμού Εταίρου και η σύναψη Σύμβασης Διανομής, υπό τους όρους που προσδιορίζονται λεπτομερώς στους Όρους Συνεργασίας και στο Σχέδιο Καριέρας, λαμβάνει χώρα την στιγμή αποδοχής του συνδέσμου ενεργοποίησης απεσταλμένου από την Prouvé στην ατομική διεύθυνση e-mail του υποψήφιου Εταίρου.

Αριθμός Αρχικού Πακέτου

Εάν έχετε έναν αριθμό εκκίνησης, πληκτρολογήστε τον σε αυτό το πεδίο.

ΚΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΗ

Δημιουργώντας έναν λογαριασμό, θα πληρώσετε έως και 30% χαμηλότερες τιμές για τις αγορές σας. Όχι μόνο στην πρώτη, αλλά και σε κάθε επόμενη.

Επίσης μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ για περισσότερες πληροφορίες δείτε στα κίνητρα μετα από την σύνδεση σας.