Τι θα σας αποπλανήσει: το βάθος oud. Μια ευγενής, αισθησιακή σύνθεση με το πολύτιμο ξύλο άγαρ στον κύριο ρόλο. Το κομψό φόντο του αρώματος είναι  από παλίσανδρο, βανίλια και σανταλόξυλο.
Από ποια οικογένεια προέρχεται: ανατολίτικο ξύλο
Πώς εκλαμβάνεται: ζεστό, άγαρ
Ποια είναι η προβολή του: ισχυρή

Ποιάς κατηγορίας είναι: prestige                  

Τι επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για εξαιρετική επιλογή: το πιστοποιητικό γνησιότητας

Αρχιτεκτονική του αρώματος:

Νότα κεφαλής: άγαρ, παλίσανδρος              

Νότα καρδιάς: βανίλια, κάρδαμο, σανταλόξυλο                  

Νότα βάθους: χρυσοπώγων ζιζανιοειδής, κουκιά tonka

σύμβολο: 101026