Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου και την πολιτική cookies

                                                                                                                   τελευταία τροποποίηση: 25/05/2018

 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πολιτικής απορρήτου?

 

Σκοπός της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να ορίσετε τις ενέργειες του Prouvé σχετικά με τη δική σας προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ιστοτόπου Prouvé στο www.prouve.com; www.cy.prouve.com ; www.gr.prouve.com

Η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μας ενδιαφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας.

Για τους σκοπούς της καλύτερης αποδοχής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο όρος "Πελάτης" (φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί από τις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας) αντικαταστάθηκε από τον όρο "Εσείς", "Παροχέας Υπηρεσιών" - "Εμείς".

 

 1. Ποιος είναι ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων?

 

Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι JCE (CY) LTD με έδρα τη διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 6α Έγκωμη-Κύπρος, εγγραφεί στο Μητρώο Φ.Π.Α προτιθέμενου εμπορευόμενου από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Αριθμός Εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α 10383801G

 

 1. Πώς επεξεργάζεται η Prouvé προσωπικά δεδομένα?

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις γενικά ισχύουσες διατάξεις δικαιώματα, ιδίως σύμφωνα με την οδηγία -  Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών · και καταργηση της οδηγιας 95/46 / ΕΚ.

Σεβόμαστε το απόρρητό σας και γι 'αυτό διατηρούμε την εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορίας που παρέχεται από εσάς πληροφοριών. Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οργανωτικές διαδικασίες και μεθόδους που συνδέονται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους.

 

 1. Ποια δεδομένα και για ποιους σκοπούς επεξεργάζεται η Prouvé?

 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορες περιπτώσεις:

- εγγραφή σας ως συνεργάτη σε σχέση με τη συμπλήρωση της αίτησης για τη δημιουργία ενός Λογαριασμού. Στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, αριθμό ταυτότητα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό θυγατρικών, ημερομηνία δημιουργίας λογαριασμού.

Κατά τη σύνδεση στο σύστημα, θυμηθείτε ότι αποφασίζετε για το βαθμό στον οποίο τα δεδομένα σας είναι ορατά σε άλλους συνεργάτες της Prouvé.

Τα παραπάνω δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία προκειμένου:

- δημιουργία του λογαριασμού του εταίρου και σύναψη της συμφωνίας (δηλαδή εκτέλεση των διατάξεων της συμφωνίας, των σχεδίων συνεργασίας και σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης του δικτύου συνεργατών),

- διατήρηση επαφών με τους εταίρους, εφαρμογή προγραμμάτων (πίστη, κίνητρα),

- παραγγελία προϊόντων, πραγματοποίηση διακανονισμών, τεκμηρίωση εμπορικών συναλλαγών,

τον υπολογισμό των σημείων, των εκπτώσεων ή των ανταμοιβών και της τεκμηρίωσής τους, καθώς και για σκοπούς

απόδειξη

Στην περίπτωση εγκρίσεων, επίσης:

- προσφορά. Για παράδειγμα, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα, προσφορές ή εκπτώσεις. Από καιρό σε καιρό, θα είμαστε υπερήφανοι για τις επιτυχίες μας.

- ταχυδρομείου σας για να σας στείλουμε e-mail με συγκεκριμένη προσφορά. Θα σας στείλουμε μόνο σημαντικές πληροφορίες, για παράδειγμα σχετικά με τις τρέχουσες εκπτώσεις.

Αν δεν θέλετε να χάσετε πληροφορίες για νέα προϊόντα, μπορείτε να εγγραφείτε στο "Newsletter" και να μας δώσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με την εγγραφή στο "Newsletter" στο μήνυμα που επιβεβαιώνει την εγγραφή στο Newsletter θα λάβετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων.

 

 1. Πόσο καιρό αποθηκεύει η Prouvé τα δεδομένα σας;

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για όλη τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας και μετά τη λήξη της Συμφωνίας, προκειμένου να εκπληρωθεί η νομική υποχρέωση των προσωπικών δεδομένων του Διαχειριστή. Επιπλέον, θα υποβληθούν σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα που συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει συγκαταθέσεων - υπό την προϋπόθεση, φυσικά, ότι το εκφράζετε - μέχρι να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή να αποσύρετε την προηγούμενη συναίνεσή σας. Διαφορετικά, ενδέχεται να αποφασίσουμε να τερματίσουμε την επεξεργασία αυτών των δεδομένων εάν διαπιστώσουμε ότι οι συγκαταθέσεις που ελήφθησαν από εσάς έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου.

Εν ολίγοις, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, εκτός εάν ο εφαρμοστέος νόμος απαιτεί από εμάς να το διατηρήσουμε περισσότερο.

 

 1. Πώς προστατεύει η Prouvé τα προσωπικά δεδομένα?

 

Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον ιστότοπο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων και να ελέγξουμε τις μεθόδους συλλογής, αποθήκευσης και άλλων δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του Πελάτη. Έχουμε εφαρμόσει κρυπτογράφηση δεδομένων και έχουμε εισαγάγει έλεγχο πρόσβασης, χάρη στην οποία ελαχιστοποιούμε τις επιπτώσεις πιθανών παραβιάσεων της ασφάλειας των δεδομένων.

Ο ιστότοπος www.prouve.com; www.cy.prouve.com; www.gr.prouve.com διαθέτει επίσης πιστοποιητικό SSL. Το πιστοποιητικό SSL είναι ένα εργαλείο που εγγυάται την προστασία του ιστότοπου και εγγυάται επίσης την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Ένα πιστοποιητικό SSL είναι ένα είδος ασφάλειας που κωδικοποιεί τα δεδομένα προτού αποσταλεί από το πρόγραμμα περιήγησης και αποκωδικοποιεί αφού φτάσετε στον ιστότοπο με ασφάλεια. Οι πληροφορίες που αποστέλλονται από το διακομιστή σε εσάς είναι επίσης κρυπτογραφημένες και όταν φθάνουν για το σκοπό που αποκωδικοποιείται.  Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να φροντίζουμε για κάθε πληροφορία που παρέχεται από εσάς κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικά εφαρμοστέου δικαίου, και ειδικότερα του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

 

 1. Η Prouvé μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα?

 

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην Prouvé δεν μοιράζονται, πωλούνται ή δανείζονται σε τρίτους, εκτός εάν συμβεί στην περίπτωση:

α) τη ρητή συγκατάθεσή σας.

β) τη διαβίβαση δεδομένων σε εξουσιοδοτημένους φορείς βάσει νομικών διατάξεων (π.χ. σε δικαστικές αρχές).

 1. Η Prouvé μεταφέρει δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και πώς?

 Μπορεί να συμβαίνει ότι τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή στους δικαιοδόχους μας, αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση εγγυόμαστε ένα υψηλό βαθμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι εγγυήσεις αυτές απορρέουν ιδίως από την υποχρέωση χρήσης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή (ΕΕ) ή από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Προστασία ιδιωτικού απορρήτου» που θεσπίστηκε με την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1250 της 12ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την καταλληλότητα της προστασίας που παρέχει η ασπίδα προστασίας της ΕΕ-ΗΠΑ.

 1. Τα στοιχεία του προφίλ του Prouvé?

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφής διαμόρφωσης προφίλ. Η δημιουργία προφίλ θα βασίζεται σε πιθανά καλύτερα προϊόντα, αλλά οι δεσμευτικές αποφάσεις δεν θα αυτοματοποιηθούν.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας στην Prouvé σχετικά με τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία?

 

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι έχετε το δικαίωμα:

- πρόσβαση στα δεδομένα και λήψη αντιγράφων τους. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και αν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα:

α) έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα,

β) να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων,

σχετικά με τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών των δεδομένων, την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης

Τα δεδομένα ή τα κριτήρια για τον καθορισμό αυτής της περιόδου, τα δικαιώματά σας βάσει του Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ. και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, σχετικά με την πηγή αυτών των δεδομένων, σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών και της ασφάλειας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τη μεταφορά αυτών των δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

γ) να αποκτήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων;

- να διορθώσει (διορθώσει) τα δεδομένα. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε και να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Απόρρητο). Σε σχέση με άλλα προσωπικά δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε αυτά τα δεδομένα (αν είναι εσφαλμένα) και να τα συμπληρώσουμε (αν δεν είναι πλήρεις).

- να διαγράψετε δεδομένα (το δικαίωμα να ξεχαστεί) - αν κατά τη γνώμη σας δεν υπάρχει βάση για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε να τα καταργήσουμε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων εάν:

α) έχετε αποσύρει τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας στο βαθμό που τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεσή σας,

β) τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν πάψει να είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία,

γ) Έχετε αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ,

δ) έχετε αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας προκειμένου να διεξάγετε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και την έρευνα ικανοποίησης και ότι η αντίθεση κρίθηκε δικαιολογημένη,

ε) Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε παράνομη επεξεργασία.

 

Παρά το αίτημα για διαγραφή προσωπικών δεδομένων, σε σχέση με την αντίθεση ή την ανάκληση της συναίνεσης, μπορούμε να διατηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα στο βαθμό που είναι αναγκαία για να διαπιστώσουμε, να διεκδικήσουμε ή να υπερασπιστούμε αξιώσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνουν:

όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστορικό της αίτησης, τα οποία διατηρούμε για το χειρισμό παραπόνων και αξιώσεων σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας.

 

- Περιορισμοί στην επεξεργασία δεδομένων - μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για να τα αποθηκεύσουμε ή να εκτελέσουμε ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί μαζί σας, αν κατά τη γνώμη σας έχουμε ανακριβή δεδομένα σχετικά με εσάς ή τα επεξεργαστείτε αδικαιολόγητα ή δεν θέλετε να τα καταργήσετε επειδή τα χρειάζεστε για τον προσδιορισμό, τη διερεύνηση ή

να υπερασπιστούν αξιώσεις ή κατά τη στιγμή της αντίθεσης στην επεξεργασία δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμούς στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν αμφισβητείτε την ορθότητα των προσωπικών σας δεδομένων - τότε θα περιορίσουμε τη χρήση τους για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επαλήθευση της ακρίβειας των δεδομένων σας,

β) αν η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι αντίθετη προς το νόμο και αντί να αφαιρέσετε τα δεδομένα θα απαιτήσετε περιορισμό της χρήσης τους,

γ) όταν τα προσωπικά σας στοιχεία έχουν πάψει να είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους έχουμε συλλέξει ή χρησιμοποιήσει, αλλά είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε, να διεκδικήσετε ή να υπερασπιστείτε αξιώσεις,

δ) Αν αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας - τότε ο περιορισμός εμφανίζεται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εξεταστεί κατά πόσο, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασής σας, η προστασία των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας υπερκαλύπτει τα συμφέροντα που επιδιώκουμε όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

- να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προκειμένου να πραγματοποιήσετε άμεσο μάρκετινγκ. Εάν ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, θα σταματήσουμε την επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό αυτό.

Αν η αντιπολίτευση σας αποδειχθεί βάσιμη και δεν έχουμε άλλη νομική βάση για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας για τα οποία έχετε αντιταχθεί.

- για να μεταφέρετε δεδομένα - έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς σε δομημένη, συχνά χρησιμοποιούμενη μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, π.χ. CSV, προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς που μας δώσατε με βάση τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να στείλουμε τα δεδομένα αυτά απευθείας σε μια άλλη οντότητα.

- υποβολή καταγγελίας στο εποπτικό όργανο. Μπορείτε να μας διαμαρτύρετε για καταγγελίες, αιτήματα και αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Αν νομίζετε ότι επεξεργαζόμαστε παράνομα τα δεδομένα σας, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία στον εποπτικό φορέα με έδρα στο ul. Stawki 2 στη Βαρσοβία.

 

 1. Σε ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε όταν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας προσωπικών δεδομένων?

 

Εκτιμούμε τις απόψεις σας. Όλες οι παρατηρήσεις ή αμφιβολίες σχετικά με αυτές τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων πρέπει να κατευθύνονται:

- με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση: info@prouve.com

- τηλεφωνικώς: +48 786 222 324 (κόστος σύνδεσης σύμφωνα με το τιμολόγιο του τηλεπικοινωνιακού φορέα)

- γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Wyścigowa 56 Η, 53-012 Wrocław.

 1. Τι είναι τα "cookies"?

          Συλλέγουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς χρησιμοποιώντας το λεγόμενο cookies. Το "cookie" είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που δημιουργείται αυτόματα από ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού κατά τη χρήση ιστοτόπων. Περιέχει πληροφορίες για εσάς, συμπεριλαμβανομένων Διεύθυνση IP, τύπο προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, χρόνος επίσκεψης, πηγή εισόδου.

Η Prouvé χρησιμοποιεί cookies για:

- Μάθετε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο Prouvé και χάρη σε αυτό μπορείτε να εισαγάγετε τις κατάλληλες αλλαγές σε αυτόν, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας,

- εξασφάλιση της λειτουργίας των βασικών λειτουργιών του ιστότοπου Prouvé (π.χ. cookies ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιούνται για την είσοδο),

- να διασφαλίζει την ασφάλεια (π.χ. cookies που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση απάτης στη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας),

- θυμηθείτε τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει και προσαρμόστε την εμφάνιση των σελίδων.

Χάρη στα cookies, η Prouvé συλλέγει μόνο ανώνυμες πληροφορίες για εσάς (που δεν σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα).

 1. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα cookies?

 

Εσείς αποφασίζετε για τη χρήση cookies από την Prouvé. Μπορείτε να το κάνετε αμέσως μετά την είσοδο στην ιστοσελίδα της ιστοσελίδας www.prouve.com; www.cy.prouve.com; www.gr.prouve.com

Η παροχή συγκατάθεσης για τη χρήση των cookies σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις λειτουργίες του ιστότοπου Prouvé, όπως η σύνδεση στο λογαριασμό συνεργάτη σας.

Όταν δεν την άδεια, που αποστέλλονται από prouve και τη χρήση των cookies, τότε δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση προσωπικές ρυθμίσεις σας και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας prouve.

Συχνά, το λογισμικό για ιστοσελίδες περιήγησης (web browser) επιτρέπει την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για cookies ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookie, θα τοποθετηθούν στην τελική σας συσκευή και έτσι θα αποθηκεύσουμε πληροφορίες στη συσκευή σας και θα έχουμε πρόσβαση

σε αυτές τις πληροφορίες.

 

 1. Πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα cookies?

 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συμβουλές που παρέχονται από τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της παραπάνω επιλογής βρίσκονται στον κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (Opera, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari).

 

 1. Μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου?

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντάς μας σε αυτή τη σελίδα. Συνιστούμε τον συχνό έλεγχο αυτής της σελίδας και την αναφορά στην τελευταία τροποποιημένη ημερομηνία παραπάνω.