Κανονισμοί της ιστοσελίδας PROUVE

 

  1. Τι σημαίνουν οι ορισμοί;

Οι κεφαλαιοποιημένοι ορισμοί στους Όρους της Ιστοσελίδας Prouvé έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

1) Λογαριασμός Συνεργατών (Λογαριασμός) - ένας λογαριασμός στον ιστότοπο Prouvé που διατέθηκε από την Prouvé, στην οποία

Ο συνεργάτης μπορεί να συνδεθεί μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού πρόσβασης.

2) Μάρκα Prouvé (Marka) - όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας) που αποδίδονται στην Prouvé

σε εμπορικά σήματα, εμπορικά σήματα ή βιομηχανικά σχέδια, καταχωρημένα ή καταχωρημένα

από την Prouvé στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO),

στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) ή στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μιας δεδομένης χώρας.

3) Prouvé Partner (Partner) - μια οντότητα που δεσμεύεται από τη συμφωνία Prouvé και χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα

Internet Prouvé;

4) Προϊόντα - προϊόντα που διατίθενται στην αγορά από την Prouvé με την επωνυμία Prouvé, συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών υλικών,

μάρκετινγκ?

5) Prouvé - Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. Κ. Με έδρα το ul. Wyścigowa 56 Η, 53-012 Wrocław, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρηματιών που τηρείται από το Επαρχιακό Δικαστήριο για το Wrocław Wrocław

στο Βρότσλαβ, 6η Εμπορική Διεύθυνση του Εθνικού Μητρώου Δικαστηρίων με αριθμό KRS:

0000665414, NIP: 8992810863, REGON: 366657707;

6) Κανονισμοί - Κανονισμοί της ιστοσελίδας του Prouvé.

7) Δικτυακός τόπος Prouvé (Υπηρεσία Διαδικτύου) - μια υπηρεσία Διαδικτύου που ανήκει στον Prouve, ο οποίος αποτελεί μέρος του

είναι ο Λογαριασμός Online Shop και Συνεργάτης Prouve, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον Συνεργάτη μετά την είσοδο στον ιστότοπο

στο www.prouve.comwww.cy.prouve.comwww.gr.prouve.com  στο λογαριασμό του συνεργάτη.

8) Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα Prouvé - μέρος της Ιστοσελίδας Prouve που είναι διαθέσιμος στον Συνεργάτη αφού συνδεθεί στον ιστότοπο http://www.prouve.comwww.cy.prouve.comwww.gr.prouve.com;  στο Λογαριασμό Εταίρου, επιτρέποντας στον Συνεργάτη και την Prouve να συνάψει σύμβαση πώλησης του Προϊόντος που προβλέπονται στην Πολιτική συνεργασίας και σταδιοδρομίας, καθώς και στους κανονισμούς του ηλεκτρονικού καταστήματος Prouve.

9) Σύμβαση - συμφωνία διανομής που συνάπτεται μεταξύ του εταίρου και του Prouvé, ο οποίος μαζί με τους κανόνες συνεργασίας και το σχέδιο καριέρας καθορίζει τους όρους συνεργασίας μεταξύ του εταίρου και του Prouvé.

10) Υπηρεσίες - υπηρεσίες που παρέχονται από την Prouvé μέσω της ιστοσελίδας Prouvé, χωρίς ταυτόχρονη παρουσία ιστοσελίδων (σε απόσταση).

11) Παραλήπτης Υπηρεσίας - μια οντότητα που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο Prouvé, συμπεριλαμβανομένου ενός Συνεργάτη.

12) Νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων - Πράξη της 29ης Αυγούστου 1997 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δηλ. Εφημερίδα των νόμων του 2016, σημείο 922).

13) Νόμος για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών - ο νόμος της 18ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (δηλ .: Εφημερίδα των νόμων του 2016, σημείο 1030).

Οι υπόλοιποι ορισμοί που περιγράφονται στους Κανονισμούς με κεφαλαία γράμματα θα πρέπει να κατανοούνται με τον τρόπο που ορίζεται στη Συμφωνία, στις Αρχές Συνεργασίας ή στο Σχέδιο Σταδιοδρομίας

 

  1. Ποια ζητήματα ρυθμίζονται από αυτό το έγγραφο;

2.1. Οι κανονισμοί της ιστοσελίδας Prouvé είναι κανόνες και κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο. 8 δευτερόλεπτα. 1 σημείο 1) του νόμου περί παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικά.

2.2. Η Prouvé προσφέρει υπηρεσίες στους Πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των Συνεργατών, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την Prouvé βάσει της Συμφωνίας Διανομής (συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων υπό τη μορφή Σχέσεων Συνεργασίας και Καριέρας).

2.3. Η χρήση των Υπηρεσιών από τους Πελάτες είναι δωρεάν.

 

  1. Ποιο είναι το εύρος των υπηρεσιών που παρέχει το PROUVE;

3.1. Ως μέρος της Ιστοσελίδας, η Prouvé παρέχει, ειδικότερα, τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

1) πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες σχετικά με την Prouvé,

2) πρόσβαση σε ηλεκτρονική εγγραφή (ηλεκτρονική αίτηση για δημιουργία λογαριασμού), ενώ η δημιουργία του λογαριασμού και η σύναψη της συμφωνίας, καθώς και οι όροι συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών, παρατίθενται σε ξεχωριστά έγγραφα, δηλ.

Οι αρχές του Σχεδίου Συνεργασίας και Καριέρας, το περιεχόμενο του οποίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.prouve.comwww.cy.prouve.comwww.gr.prouve.com

3) πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα Prouvé μετά τη σύνδεση στο λογαριασμό του συνεργάτη στην ιστοσελίδα:

www.prouve.com, στην οποία ο Συνεργάτης μπορεί να αγοράσει Προϊόντα που προσφέρονται από την Prouvé Partners, οι λεπτομερείς κανόνες για την υποβολή παραγγελιών και η εφαρμογή τους καθώς και η διαδικασία υποβολής καταγγελιών σε σχέση με τη σύναψη συμφωνίας πώλησης ρυθμίζονται από ξεχωριστούς κανονισμούς του ηλεκτρονικού καταστήματος Prouvé, είναι διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό κατάστημα μετά τη σύνδεση στο λογαριασμό του συνεργάτη στην ιστοσελίδα www.prouve.comwww.cy.prouve.comwww.gr.prouve.com

4) πρόσβαση στον Λογαριασμό Εταίρου μετά τη σύνδεση στον ιστότοπο στη διεύθυνση: www.prouve.comwww.cy.prouve.comwww.gr.prouve.com  στο πλαίσιο του οποίου ο Συνεργάτης αποκτά πρόσβαση σε:

α) Δομές,

β) Εκπτώσεις ή Μισθοί διαιρούμενοι σε μεμονωμένους ημερολογιακούς μήνες,

γ) τιμολόγια που εκδίδονται για μεμονωμένους ημερολογιακούς μήνες,

δ) ειδοποιήσεις,

5) πρόσβαση σε ενημερωτικά, εκπαιδευτικά, εμπορικά και διαφημιστικά υλικά (συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων του τρέχοντος προϊόντος) που συντάσσει η Prouvé for Partners, αφού συνδεθεί στον Λογαριασμό Εταίρου στην ιστοσελίδα www.prouve.comwww.cy.prouve.comwww.gr.prouve.com;

6) πρόσβαση στο εμπορικό σήμα Prouvé σε μορφή που διατίθεται από την Prouvé για λήψη από τους συνεταίρους, αφού συνδεθεί στο λογαριασμό του συνεργάτη στην ιστοσελίδα www.prouve.com; www.cy.prouve.com; www.gr.prouve.com

7) πρόσβαση σε έγγραφα που σχετίζονται με τη συνεργασία των συνεργατών με την Prouvé, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό του συνεργάτη στην ιστοσελίδα: www.prouve.comwww.cy.prouve.comwww.gr.prouve.com

8) πρόσβαση στους κανόνες των προγραμμάτων παροχής κινήτρων και πιστότητας, αφού συνδεθείτε στον Λογαριασμό του Συνεργάτη στην ιστοσελίδα www.prouve.comwww.cy.prouve.comwww.gr.prouve.com

9) πρόσβαση σε πληροφορίες, εκδηλώσεις, ειδήσεις σχετικά με την Prouvé ή τους συνεργάτες. μετά τη σύνδεση στο Λογαριασμό του Συνεργάτη στην ιστοσελίδα www.prouve.comwww.cy.prouve.comwww.gr.prouve.com

3.2. Πρόσβαση στις Υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο 3.1. το σημείο. 1) -2) έχουν όλους τους χρήστες του Διαδικτύου χωρίς να χρειαστεί

την τήρηση πρόσθετων απαιτήσεων, ιδίως την καταχώριση ή την καταγραφή στον ιστότοπο www.prouve.comwww.cy.prouve.comwww.gr.prouve.com

3.3. Πρόσβαση στις Υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο 3.1. το σημείο. 3) -9) έχουν μόνο συνεργάτες που θα συνδεθούν με επιτυχία στον Λογαριασμό Συνεργατών που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα www.prouve.comwww.cy.prouve.com; www.gr.prouve.com

 

  1. Πώς και πότε παραδίδουμε τα Προϊόντα;

 4.1. Η JCE CY LTD παρέχει υπηρεσίες παράδοσης μόνο στις ακόλουθες χώρες:

1) Κύπρος

2) Ελλάδα

 4.2. Τα παραγγελθέντα Προϊόντα αποστέλλονται στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον Εταίρο στην Παραγγελία. Για την σωστή παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων, είναι απαραίτητο να δοθεί στον Εταίρο η πλήρης και ορθή ταχυδρομική διεύθυνση καθώς και ο σωστός τηλεφωνικός αριθμός. Σε περίπτωση αποστολής προϊόντων σε κάποια διεύθυνση διαφορετική από εκείνη που υποδεικνύεται από τον εταίρο κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο, είναι απαραίτητη η υποβολή της παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 4.3. Η JCE CY LTD δεν φέρει καμμία ευθύνη για την μη-παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων ή για την καθυστέρηση στην παράδοση των Παραγγελθέντων προϊόντων ή στην εκτέλεση της Παραγγελίας που θα προκύψει από την παροχή εσφαλμένης ή ελλειπούς διεύθυνσης παράδοσης από τον Εταίρο ή λόγω έλλειψης ή εσφαλμένης παροχής ενός τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας με τον Εταίρο.

 4.4. Το κόστος παράδοσης από την JCE CY LTD των παραγγελθέντων Προϊόντων από την Αποθήκη στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον Εταίρο εξαρτάται από τη μορφή παράδοσης που επέλεξε ο Εταίρος στο Καλάθι, καθώς και από την αξία των παραγγελθέντων Προϊόντων.

 4.5. Το κόστος παράδοσης δίδεται στο Καλάθι κατά την παραγγελία.

 4.6. Η JCE CY LTD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το κόστος παράδοσης, γεγονός, για το οποίο θα ενημερώσει τους Εταίρους τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αλλαγή, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα στον Λογαριασμό του Εταίρου, στην καρτέλα «Τρέχοντα». Για παραγγελίες που υποβάλλονται πριν από την ημερομηνία που θα τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές στο κόστος παράδοσης, ισχύει το προηγούμενο κόστος παράδοσης.

4.7. Σε περίπτωση που το δέμα με τα παραγγελθέντα Προϊόντα δεν παραληφθεί από τον Εταίρο, τα έξοδα παράδοσης της Παραγγελίας στον Εταίρο καθώς και εκείνα που συνδέονται με την επιστροφή του δέματος στη διεύθυνση της JCE CY LTD βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Εταίρο. Αυτά τα έξοδα θα καθοριστούν σύμφωνα με το σημείο 4.4 ανωτέρω.

 4.8. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο σημείο 4.7., η δυνατότητα επιλογής αποστολής με αντικαταβολή παυεί να ισχύει για τις επόμενες Παραγγελίες.

 4.9. Μετά την εξόφληση της οφειλής που αναφέρεται στο σημείο 4.7. η δυνατότητα υποβολής Παραγγελιών αποκαθίσταται. 

  1. Ποιες είναι οι τεχνικές απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών από την   Prouve?

5.1. Η χρήση των Υπηρεσιών στον Δικτυακό Τόπο Prouvé είναι δυνατή εάν το σύστημα         Πληροφορικής του Πελάτη πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο,

2) έχει πρόσβαση στο πρόγραμμα περιήγησης Internet έκδοση 11 ή νεότερη έκδοση, Mozilla FireFox έκδοση 53.0 ή νεότερη, έκδοση Google Chrome έκδοση 58.0 ή νεότερη, έκδοση Opera 44.0 ή νεότερη, έκδοση Safari 5.1 ή νεότερη έκδοση,

3) το πρόγραμμα περιήγησης δέχεται cookies,

4) ο ιστότοπος έχει ανάλυση τουλάχιστον 1024 x 768 εικονοστοιχείων,

5) έχει πρόσβαση στο πρόγραμμα Java, Java Script, Acrobat Reader, εάν το απαιτεί η υπηρεσία,

6) έχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν το απαιτεί η Υπηρεσία.

5.2. Prouve δηλώνει ότι, προκειμένου να γνωρίζουν τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πελατών, ο μηχανισμός χρησιμοποιεί cookies, τα οποία με την εξοικονόμηση μια ποικιλία πληροφοριών στον υπολογιστή-πελάτη, σας επιτρέπει να εντοπιστεί, και ως εκ τούτου επιτρέπει να γνωρίζουν τα συμφέροντα και τις συμπεριφορές του. Ο Παραλήπτης Υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τις συνθήκες αποθήκευσης ή να αποκτά πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την προβολή του ιστοτόπου Prouvé. Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με

Τα cookies περιλαμβάνονται στην Πολιτική απορρήτου και στην πολιτική cookie.

5.3. Ο Παραλήπτης Υπηρεσίας υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα Prouvé, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών:

1) κατά τρόπο σύμφωνο με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ιστοσελίδας Prouvé και των διατάξεων του γενικά ισχύοντος πολωνικού δικαίου,

2) με τρόπο που δεν διαταράσσει τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου, ιδίως με τη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού ή συσκευών.

5.4. Επιπλέον, ο Πελάτης συμφωνεί να:

1) να μην παρέχει ή να παρέχει παράνομο περιεχόμενο, ιδίως παραβιάζοντας τα δικαιώματα του ατόμου, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο Prouvé όσο και τρίτων, τους κανόνες της κοινωνικής συνύπαρξης

ή καλούς τρόπους,

2) μην στέλνετε ή δεν ζητάτε εμπορικές πληροφορίες (λεγόμενο spam) στον ιστότοπο,

3) να μην μοιράζονται τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εξουσιοδότηση στο λογαριασμό του συνεργάτη σε τρίτους,

4) να μην χρησιμοποιήσετε τους Λογαριασμούς άλλων συνεργατών, καθώς και να μην προβείτε σε καμία ενέργεια που να στοχεύει την κατοχή δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση άδειας στο λογαριασμό άλλου εταίρου.

5.5. Η Prouvé δεν ευθύνεται για την αδυναμία του Χρήστη της Υπηρεσίας να χρησιμοποιεί σωστά την Ιστοσελίδα Το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού ως αποτέλεσμα τεχνικών προβλημάτων ή περιορισμών τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν σε ένα σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο σύστημα ΤΠΕ ή στην υποδομή τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιεί ο Πελάτης.

5.6. Η Prouvé δεν εγγυάται τη διαρκή διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας ή την άψογη λειτουργία της.

5.7. Η Prouvé μπορεί να αναστείλει την Ιστοσελίδα λόγω της ανάγκης να εκτελέσει συγκεκριμένες εργασίες σε αυτήν π.χ. συντήρηση ή σχετίζεται με την επέκταση ή την τροποποίηση των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας Διαδίκτυο.

5.8. Η Prouvé δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε εξωτερικούς ιστότοπους των οποίων οι διευθύνσεις URL έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο Prouvé και για αποφάσεις που λαμβάνονται από τους χρήστες υπηρεσιών με βάση πληροφορίες στην ιστοσελίδα.

 

  1. Πώς να συνδεθείτε στο λογαριασμό του συνεργάτη σας στην ιστοσελίδα PROUVE;

6.1. Η σύνδεση στο δικτυακό τόπο Prouvé (στο λογαριασμό του συνεργάτη) μπορεί να γίνει μόνο από εγγεγραμμένο χρήστη. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να γίνετε συνεργάτης εδώ.

6.2. Η σύνδεση στο Λογαριασμό Συνεργατών στον ιστότοπο Prouvé πραγματοποιείται εισάγοντας το όνομα σύνδεσης, το οποίο είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύει ο Prouvé από τον συνεργάτη και ένας ξεχωριστός κωδικός πρόσβασης.

6.3. Ο Συνεργάτης υποχρεούται να μην αποκαλύψει τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εξουσιοδότηση του Λογαριασμού Εταίρου σε τρίτους και είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε συνέπειες της αποκάλυψης των παραπάνω δεδομένων.

6.4. Η Prouvé θα λάβει όλα τα τεχνικά δυνατά και εύλογα μέτρα για την προστασία των δεδομένων που συλλέγονται Συνδεδεμένου Λογαριασμού κατά της πρόσβασης και των παρεμβολών τρίτων, καθώς και κατά της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Λογαριασμού Εταίρου.

  1. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων;

7.1. Στο πλαίσιο της παροχής Υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας, η Prouvé επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που είναι φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

7.2. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα των Συνεργατών υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται λεπτομερώς στη Συμφωνία και στο σημείο 6 των αρχών συνεργασίας.

7.3. Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων των παραληπτών είναι Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. Κ. Με την έδρα της ul. Wyścigowa 56 H, 53-012 Wrocław, εγγραφεί στο Μητρώο Επιχειρηματιών που τηρείται από το Επαρχιακό Δικαστήριο για Wrocław-Fabryczna στο Wrocław, 6ο Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Μητρώου Δικαστηρίων με αριθμό KRS: 0000665414, Αριθμός φορολογικού μητρώου: 8992810863, REGON: 366657707.

7.4. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική απορρήτου και στην πολιτική cookie.

  1. Ποιος έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σε ποιο βαθμό ο παραλήπτης υπηρεσίας μπορεί να τα χρησιμοποιήσει;

8.1. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων ή των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στον ιστότοπο (λύσεις πλοήγησης, επιλογή και διαμόρφωση περιεχομένου και γραφικών), καθώς και όλα τα υλικά που περιέχονται σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, , λογότυπα, γραφικά, εμπορικά σήματα, βάσεις δεδομένων, ανήκουν στην Prouvé ή σε τρίτους με τους οποίους η Prouvé έχει συνάψει σχετικές συμφωνίες.

8.2. Ο Παραλήπτης Υπηρεσίας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα υλικά που δημοσιεύονται στον ιστότοπο Prouvé, συμπεριλαμβανομένου του Brand Prouvé, μόνο στο πλαίσιο της εύλογης χρήσης ή βάσει ρητής προηγΠώς να κάνετε μια καταγγελία?


     9. Πώς να κάνετε μια καταγγελία;

9.1. Ο Παραλήπτης Υπηρεσίας μπορεί να υποβάλει καταγγελία σχετικά με τις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου εντός 7 ημερών από την ημέρα που συνέβη το γεγονός που προκάλεσε την καταγγελία:

1) γραπτώς, στην ακόλουθη διεύθυνση: Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. Κ., Ul. Wyścigowa 56 Η, 53-012 Wrocław, με τη σημείωση: Υπηρεσία Διαδικτύου - Παράπονα;

2) σε ηλεκτρονική μορφή - στη διεύθυνση: customercare@prouve.com.

9.2. Η καταγγελία πρέπει να αναφέρει:

1) το όνομα και το επώνυμο του Πελάτη,

2) τη διεύθυνση του Πελάτη,

3) Αριθμός θυγατρικών - εάν ο παραλήπτης υπηρεσίας είναι συνεργάτης,

4) αναφορά του λόγου της καταγγελίας και της λεπτομερούς περιγραφής της.

9.3. Η καταγγελία εξετάζεται εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της πραγματικής υποβολής της. Η Prouvé ειδοποιεί αμέσως τον Πελάτη σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας της καταγγελίας σε ηλεκτρονική μορφή - στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο πλαίσιο ειδοποίησης που παρέχεται από αυτόν στον Λογαριασμό Εταίρου μετά την είσοδό του στον Ιστότοπο στη διεύθυνση www.prouve.com (στην περίπτωση των παραληπτών υπηρεσιών) ή γραπτώς.

  1. Όταν τερματιστεί η χρήση της ιστοσελίδας PROUVE;

10.1. Ο Παραλήπτης Υπηρεσίας μπορεί ανά πάσα στιγμή να εξαιρεθεί από τη χρήση της Ιστοσελίδας Prouvé, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού.

10.2. Η Prouvé μπορεί να στερήσει από τον Πελάτη το δικαίωμα χρήσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και να περιορίσει την πρόσβασή του σε κάποιους ή σε όλους τους πόρους του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα, αμέσως, σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβεί τις διατάξεις των παραγράφων 4.3-4.4, 5.3, 7.2 του Κανονισμού ή του εφαρμοστέου δικαίου.

10.3. Ένας Πελάτης που έχει στερηθεί το δικαίωμα χρήσης του Δικτυακού Τόπου δεν μπορεί, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Prouvé, να επανεκχωρήσει στην Ιστοσελίδα.

  1. Τι θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το θέμα;

11.1. Οι κανονισμοί ισχύουν από την 1η Μαΐου 2017.

11.2. Η Prouvé μπορεί να αλλάξει τους Κανονισμούς σε περίπτωση προσθήκης νέων λειτουργιών, εισάγοντας μια νέα έκδοση του ιστότοπου Prouvé, τροποποιώντας το εφαρμοστέο δίκαιο στο πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται στους κανονισμούς.

11.3. Η αλλαγή των Κανονισμών του Παραλήπτη Υπηρεσίας θα ειδοποιηθεί στον ιστότοπο www.prouve.comwww.cy.prouve.comwww.gr.prouve.com;  ενώ οι Συνεργάτες θα στείλουν επιπλέον ένα e-mail στην Prouvé ή στα Εισερχόμενα ειδοποίησης που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.prouve.comwww.cy.prouve.comwww.gr.prouve.com  μετά την είσοδό σας στο Λογαριασμό του Συνεργάτη. Ο παραλήπτης που δεν συμφωνεί με τις αλλαγές δικαιούται να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση.

11.4. Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους κανονισμούς, ισχύουν οι διατάξεις του γενικού εφαρμοστέου δικαίου.